Hestkartreffen - Årets hestkar

Hestkartreffen - Årets hestkar :: Hestkartreffen - Årets hestkar :: Stavsplassen

HestkartreffenHestkar 270x 270.jpg

Lørdag 23. oktober kl 19:00 i Fonstadpubn.
Her blir det underholdning og selvfølgelig utdeling av årets hestkarpris.

Bakgrunnsinfo om HESTKAR-PRISEN

Utdeling av Hestkarprisen under Stavsmartn har over 20 år  gammel historie.

Prisen har i de første 20 årene vært delt ut i Gammelgarden i Bådstø, med Johan og Mari som vertskap. Johan har i alle år vært med i komiteen for vurdering og valg av «Årets hestkar». Dessverre gikk Johan bort sommeren 2014 og Mari med familie ville at Stavsplassen SA skal overta Hestkarprisen.

Vi er veldig glade og stolte over å få lov til å videreføre tradisjonen. Vårt mål er å gjøre denne kvelden til en riktig trivelig kveld for hestefolket!

Stavsplassen SA ved hestegruppa har fått i oppdrag å velge ut «Årets hestkar». 

Vi oppfordrer hestemiljøene og enkeltpersoner til å komme med begrunnede forslag.

Forslagene må være oss i hende seinest fredag 24. september.
Sendes på mail til post@stavsplassen.no  eller til Stavsplassen SA, postboks 46, 2638 Tretten.

Prisen blir delt ut under Hestkartreffen på Stavsmartn, lørdag 23. okt, kl 19.00 i Fonstadpuben.

Vi ønsker alle velkommen til Stavsmartn og Hestkartreffet!


HESTKAR-PRISEN

Formål:
Å sette pris på en person eller en organisasjon som har bidratt til å fremme hestemiljøet og hesteaktivitetene på Stavsplassen.

I tillegg skal utdelingen være med på å skape blest om Stavsmartn.

Kriterier:

  1. Personen/organisasjonen skal på en eller annen måte ha tilknytning til aktiviteter eller arrangementer på Stavsplassen.
  2. Personen/organisasjonen kan f.eks drive avlsretta arbeid, hestesport, miljøskapende arbeid, organisasjonsarbeid, eller annen hesterelatert virksomhet.
  3. Personen/organisasjonen bør ikke ha drevet dette arbeidet først og fremst for egen vinning, men av entusiasme og interesse for hesten.

Tidligere vinnere av prisen:

Årstall Vinner Kommentar
2019 Jo Kåre Bakke Begrunnelse.
2018 Terje Lisødegård Begrunnelse.
2017 Øydis Uthberg Begrunnelse.
2016 Gunnar Bergum  
2015 Åge Øibakken  
2014 Terje Vollaug  
2013 Jens Peder Nielsen  
2012 Frank Skubberud  
2011 Nils E. Forbrigd  
2010 Oddmund Dyrhaug  
2009 Ole Odlo  
2008 Nils Trinerud  
2007 Øyvind Landgraff  
2006 Ole Johannes Vestad  
2005 Arve Rolstad  
2004 Reidar Hølmen  
2003 Arve Kval  
2002 Einar Stormorken  
2001  Ole Rytviken & Knut Dyrhaug  
2000  Kristian Sagflaten  
1999  Jens Tangen  
1998  Johan Johansen  
1997  Petter Teige  
1996  Fredrik Fylling og Lars Malme  
1995  Kjell Øyhaugen  
1994  Gunnar Brendemoen