Utearealer

Fjøsvollen 10 mål

Jordet 15 mål

Kjøre og ridesti 1,5 km

Parkeringsområder