Styret

Styret i Stavsplassen SA

Stavsplassen SA består av 605 andeler som er spredt på 100 eiere per 1. mai 2021.

Kontakt oss: post@stavsplassen.no

Ansatte 

På eiersiden har vi offentlige, lag og foreninger, bedrifter og noen privatpersoner. Fullstendig liste ser du her.
Eierne har valgt et styre, og følgende personer sitter i Stavsplassen SA sitt styret i 2020 - 2021. 
 

Leder: Svein Reistad Epost
Nestleder: Irene Lien Epost
Styremedlem: Therese Carlson Sellevold Epost
Styremedlem:  Trond Vidar Mudalslien Epost
Styremedlem: Odd Stensrud Epost
Varamedlem 1: Bjørn Børde Epost
Varamedlem 2: Oskar Aarnes Epost

 

Årsregnskap og årsberetning 2018
Årsregnskap og årsberetning 2017 
Regnskap og årsberetning 2016 PDF
Regnskap og årsberetning 2015 PDF